abstrakt:

Pomimo bogatej literatury dotyczącej kosztów zmiany dostawcy na rynku tradycyjnym, nadal niewiele wiadomo o wymiarze konkurencji między dostawcami pirackimi i oficjalnymi. Wobec obszernych badań na temat efektów piractwa i jego determinant, kluczowe wydaje się zrozumienie czynników powstrzymujących odbiorców przed pierwszym sięgnięciem do nielegalnych źródeł. Opierając się na istniejącej typologii kosztów zmiany, literaturze o piractwie oraz nowej analizie empirycznej, tworzę pierwszą szczegółową kategoryzację kosztów zmiany na rynku z legalnym i nielegalnym dostawcą. W podsumowaniu przytaczam wnioski dla strategii mających na celu utrzymanie konsumentów.

słowa kluczowe: koszty zmiany, piractwo, konkurencja, dobra cyfrowe

kody JEL: , ,

rok wydania: 2020

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 08/2020

ISSN : 2451-4373

autorzy:
Wojciech Hardy

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Digital Economy (DELab), Uniwersytet Warszawski;

wszystkie publikacje