Konsument na cyfrowym rynku – koszty przejścia do nieautoryzowanych źródeł

13 lipca 2020
abstrakt:

Pomimo bogatej literatury dotyczącej kosztów zmiany dostawcy na rynku tradycyjnym, nadal niewiele wiadomo o wymiarze konkurencji między dostawcami pirackimi i oficjalnymi. Wobec obszernych badań na temat efektów piractwa i jego determinant, kluczowe wydaje się zrozumienie czynników powstrzymujących odbiorców przed pierwszym sięgnięciem do nielegalnych źródeł. Opierając się na istniejącej typologii kosztów zmiany, literaturze o piractwie oraz nowej analizie empirycznej, tworzę pierwszą szczegółową kategoryzację kosztów zmiany na rynku z legalnym i nielegalnym dostawcą. W podsumowaniu przytaczam wnioski dla strategii mających na celu utrzymanie konsumentów.

słowa kluczowe: koszty zmiany, piractwo, konkurencja, dobra cyfrowe
kody JEL: 
rok wydania: 2020
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 08/2020
ISSN: 2451-4373
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Digital Economy (DELab), Uniwersytet Warszawski;

Skip to content