Heterogeniczne efekty regionalne płacy minimalnej w Polsce

3 czerwca 2020
abstrakt:

Od 2008 r. Polska należy do krajów UE, które najbardziej podniosły poziom płacy minimalnej, w kontraście do niskiej płacy minimalnej w latach 2002-2007. Oceniamy wpływ podwyżek płacy minimalnej na zatrudnienie i wzrost płac w Polsce w latach 2004-2018. Estymujemy modele panelowe wykorzystując znaczne zróżnicowanie poziomów wynagrodzeń i relatywnego znaczenia płacy minimalnej w 73 polskich podregionach NUTS 3. Stwierdzamy, że podwyżki płac minimalnych miały znaczący pozytywny wpływ na wzrost płac i znaczny negatywny wpływ na wzrost zatrudnienia tylko w tych podregionach, które w 2007 r. znajdowały się w pierwszym tercylu regionalnego rozkładu płac. Efekty te były umiarkowane i bardziej znaczące dla płac. Gdyby stosunek minimalnego do przeciętnego wynagrodzenia nie zmienił się od 2007 r., to w 2018 r. średnie wynagrodzenie w tych regionach byłoby niższe o 3,4%, a zatrudnienie byłoby wyższe o 1,2%. W pozostałych dwóch trzecich podregionów nie obserwujemy znaczącego wpływu podwyżek płacy minimalnej na przeciętne wynagrodzenie lub zatrudnienie. Nasze wyniki sugerują również, że efekty dla zatrudnienia mogą być różne dla poszczególnych grup pracowników – negatywne dla mężczyzn i pracowników w przemyśle, ale pozytywne dla kobiet i pracowników usług.

słowa kluczowe: płaca minimalna, zróżnicowanie przestrzenne, dane panelowe
kody JEL: 
rok wydania: 2020
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 04/2020
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

W artykule wykorzystujemy dane GUS. GUS nie ponosi odpowiedzialności za wnioski, które są wnioskami autorów. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze

Opublikowane w:

Economics of Transition and Institutional Change.

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content