Artykuł został opublikowany w Economics of Transition and Institutional Change.

abstrakt:

Od 2008 r. Polska należy do krajów UE, które najbardziej podniosły poziom płacy minimalnej, w kontraście do niskiej płacy minimalnej w latach 2002-2007. Oceniamy wpływ podwyżek płacy minimalnej na zatrudnienie i wzrost płac w Polsce w latach 2004-2018. Estymujemy modele panelowe wykorzystując znaczne zróżnicowanie poziomów wynagrodzeń i relatywnego znaczenia płacy minimalnej w 73 polskich podregionach NUTS 3. Stwierdzamy, że podwyżki płac minimalnych miały znaczący pozytywny wpływ na wzrost płac i znaczny negatywny wpływ na wzrost zatrudnienia tylko w tych podregionach, które w 2007 r. znajdowały się w pierwszym tercylu regionalnego rozkładu płac. Efekty te były umiarkowane i bardziej znaczące dla płac. Gdyby stosunek minimalnego do przeciętnego wynagrodzenia nie zmienił się od 2007 r., to w 2018 r. średnie wynagrodzenie w tych regionach byłoby niższe o 3,4%, a zatrudnienie byłoby wyższe o 1,2%. W pozostałych dwóch trzecich podregionów nie obserwujemy znaczącego wpływu podwyżek płacy minimalnej na przeciętne wynagrodzenie lub zatrudnienie. Nasze wyniki sugerują również, że efekty dla zatrudnienia mogą być różne dla poszczególnych grup pracowników - negatywne dla mężczyzn i pracowników w przemyśle, ale pozytywne dla kobiet i pracowników usług.

słowa kluczowe: płaca minimalna, zróżnicowanie przestrzenne, dane panelowe

kody JEL: , ,

rok wydania: 2020

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 04/2020

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: W artykule wykorzystujemy dane GUS. GUS nie ponosi odpowiedzialności za wnioski, które są wnioskami autorów. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze

autorzy:
Maciej Albinowski

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje