Globalna alokacja pracy rutynowej i nierutynowej

17 czerwca 2020
abstrakt:

Badania wpływu technologii i globalizacji na zatrudnienie i nierówności zwykle zakładają, że zawody na całym świecie są identyczne pod względem wymaganych zadań. Aby złagodzić to założenie, opracowaliśmy metodologię ekonometryczną służącą do oszacowania specyficznych dla kraju intensywności zadań rutynowych (RTI) w różnych zawodach. W tym celu wykorzystujemy dane ankietowe zebrane w 46 krajach o niskim, średnim i wysokim dochodzie, oraz wskaźniki nt. poziomu rozwoju, technologii, podaży umiejętności oraz globalizacji w różnych krajach. Stwierdzamy, że w ramach tego samego zawodu praca w krajach o niskim i średnim dochodzie jest bardziej rutynowa i intensywna niż w krajach o wysokim dochodzie. Różnice te przypisujemy głównie niższemu wykorzystaniu technologii w krajach słabiej rozwiniętych. Wykorzystując prognozowane miary RTI dla 87 krajów, które łącznie zatrudniają ponad 2,5 miliarda pracowników (75% zatrudnienia na świecie), stwierdzamy, że od 2000 do 2017 r. przejście od pracy rutynowej do nierutynowej pracy w krajach o niskim i średnim dochodzie było znacznie wolniejsze niż w krajach o wysokim dochodzie. Różnica między tymi grupami krajów w średniej intensywności zadań rutynowych wzrosła, a kraje o wysokich dochodach pozostają dominującym dostawcą nierutynowej pracy. Dochodzimy do wniosku, że założenie, iż zawody są identyczne na całym świecie, znacznie przecenia rolę zadań nierutynowych w krajach o niskim i średnim dochodzie i prowadzi do nieprawdopodobnego wniosku, że stały się dominującym światowym dostawcą nierutynowej pracy.

słowa kluczowe: derutynizacja, rozwój gospodarczy, globalny podzial pracy, zadania zawodowe, umiejętności
kody JEL: 
rok wydania: 2020
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 06/2020
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy Adamowi Bielskiemu i Karolowi Madoniowi za pomoc w realizacji badania. Dziękujemy także uczestnikom konferencji LISER-IAB Conference on Digital Transformation and the Future of Work za cenne uwagi. Dziękujemy za wsparcie UNU-WIDER oraz Hong Kong Research Grants Council General Research Fund [16504217]. Badanie zostało pierwotnie opublikowane w ramach projektu UNU-WIDER The changing nature of work and inequality, który jest częścią większego projektu badawczego Inequalities – measurement, implications, and influencing change; i ukazuje się za wiedzą UNU-WIDER, Helsinki. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze.

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

HKUST Institute for Emerging Market Studies, Hong Kong

UNU-WIDER, Helsinki

Skip to content