Firmy a nierówności płacowe w Europie Środkowo-Wschodniej

5 marca 2019
abstrakt:

Ostatnie badania pokazują, że firmy odgrywają coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu nierówności płacowych. Badamy ten wątek, analizując wzorce nierówności płacowych oraz rolę firm w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wykorzystujemy duże zbiory danych łączących informacje o pracownikach i pracodawcach z lat 2002-2014. Wykazujemy, że w odróżnieniu od wielu innych uprzemysłowionych krajów, nierówności płacowe w Europie Środkowo-Wschodniej zmalały, a ich spadek był szczególnie silny w krajach o najwyższych nierównościach. Względny rozmiar nierówności płacowych między firmami był bardzo zróżnicowany między krajami i był najwyższy w krajach o najwyższym poziomie nierówności płacowych. Dodatkowo estymujemy regresję RIF oraz wykonujemy dekompozycję Blinder-Oaxaca aby zbadać mikro determinanty nierówności płacowych. Nasze wyniki wskazują, iż zmiany w poziomie nierówności płacowych były związane głównie ze zmianami w premii z charakterystyk miejsca pracy.

słowa kluczowe: płace, nierówności płacowe, regresja RIF, dane łączące informacje o pracodawcy i pracowniku
kody JEL: 
rok wydania: 2019
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 03/2019
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Publikacja powstała w ramach projektu finansowego ze środków Narodowego Centrum Nauki (DEC-2013/10/E/HS4/00445) oraz ze środków Banku Światowego (FY2016 DGF Network for Jobs and Development-DGF File: 502916-05). Chcielibyśmy podziękować Peterowi Orazem, uczestnikom konferencji EALE 2018 i IZA World Labour 2018 oraz warsztatów HSE/IZA 2018 za komentarze i uwagi. W analizie wykorzystaliśmy szablon programistyczny autorstwa von Gaudecker, (2014). Ten artykuł wykorzystuje dane Eurostat. Eurostat nie odpowiada za wyniki I wnioski, które są wynikami I wnioskami autorów.

Opublikowane w:

Journal of Comparative Economics (2020)

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa oraz IZA, Bonn.

IÉSEG School of Management & LEM-CNRS 9221

Skip to content