Opracowanie zostało przygotowane dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Raport jest wynikiem przeprowadzenia kompleksowej analizy różnorodnych form wsparcia realizowanych w ramach SPO RZL Działania 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy oraz działania 1.5. schemat a) Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej w latach 2004-2006.

rok wydania: 2008

język : polski

kategorie tematyczne :

wszystkie publikacje