Celem raportu jest przedstawienie koncepcji rozwoju systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Obecnie ubezpieczenia zdrowotne stanowią niewielką część rynku ubezpieczeń, a także niewielką część ogólnych wydatków na opiekę zdrowotną w Polsce. Jednocześnie udział prywatnych pieniędzy w wydatkach na ochronę zdrowia jest bardzo wysoki - są to koszty leków, płatnych wizyt prywatnych, a także tzw. "dowody wdzięczności".

 

Biorąc pod uwagę skalę wydatków zdrowotnych w budżetach Polaków, dobrze zaprojektowany system prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych daje szansę lepszego wykorzystania już wydawanych środków. Przyniesie on także korzyści w postaci zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej i poprawy jej jakości.

rok wydania: 2008

język : polski

kategorie tematyczne :

autorzy:
Agnieszka Chłoń-Domińczak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjncyh

wszystkie publikacje