Zielone technologie – dynamika kosztów a wielkość sprzedaży

publikacja_ksiazka
Drugi artykuł Jana Witajewskiego-Baltvilks z naszego Instytutu został opublikowany w Energy Economics - prestiżowym czasopiśmie poświęconym ekonomii energii. Gratulujemy!

Energy Economics jest jednym z dwóch najważniejszych czasopism w dziedzinie ekonomii energii (impact factor czasopisma wynosi 3,2). Artykuł pt. „Directed technical change with capital-embodied technologies: Implications for climate policy” autorstwa Jamesa Lennoxa (Uniwersytet Wiktorii, Malbourne, Australia) oraz Jana Witajewskiego-Baltvilks (IBS) jest efektem badania rozpoczętego przez naukowców w mediolańskim Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM).

Autorzy analizują zależność między dynamiką kosztów i wielkością sprzedaży nowych technologii, np. związanych z odnawialnymi źródłami energii. Wykazują, że gwałtowny spadek kosztów powoduje ograniczenie inwestycji w nowe technologie, ponieważ racjonalni inwestorzy oczekują niższych cen w przyszłości. W konsekwencji transformacja niskoemisyjna może przebiegać wolniej, co będzie miało negatywne skutki dla klimatu - zbyt późne wdrożenie nowych technologii może doprowadzić do zbyt dużego stężenia CO2 w atmosferze. W takim przypadku polityka klimatyczna powinna być wdrażana w sposób bardziej zdecydowany.

Pełna wersja artykuły jest dostępna w języku angielskim na stronie Science Direct.

wszystkie wiadomości