Wynagrodzenia w Polsce rosną we wszystkich grupach dochodowych, ale rośnie też różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn

Logo_Trojki
Płace w Polsce wzrosły w latach 2012-2014 o ok. 5,5% (realnie o 4,5%) i wzrost ten rozłożył się równomiernie – w podobnym tempie rosły płace najlepiej i najgorzej zarabiających.

Niekorzystnym jednak zjawiskiem jest fakt, że w stosunku do roku 2012 wzrasta "surowa" luka płacowa, czyli różnica między średnimi płacami kobiet i mężczyzn. Polska jest krajem o wysokim poziomie dyskryminacji płacowej kobiet. Dyskryminacja płacowa kobiet w naszym kraju (mierzona przez porównanie płac osób mających takie same kwalifikacje i wykonujących podobne obowiązki w tych samych sektorach) jest jedną z najwyższych w Europie.

 

 

 

wszystkie wiadomości