Warsztaty „Technological change, health, inequality and data for policy evaluation”

anvil-g2258d1adb_1920
Turyn 24-25 lutego 2022r

Collegio Carlo Alberto poprowadzi kolejną edycję warsztatów realizowanych w ramach projektu Youth employment partnerSHIP we współpracy z LABOR Laboratio Riccardo Revelli .

 

Tegoroczne spotkanie koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień: “Technological change in the workplace during the fourth industrial revolution”,  “Health and inequality”, oraz z sesji nastawionej na kształtowanie polityk (po włosku) “Data and models for the design, monitoring and evaluation of labour market policies at local level”

 

Wykłady programowe wygłoszą:
Maria Savona (SPRU Science Policy Research Unit, University of Sussex UK and Department of Economics and Finance, Luiss University) oraz
Giuseppe Costa (University of Torino and Epidemiology Unit of Piedmont Region).

wszystkie wiadomości