Regulacje pracy i ich egzekwowanie - Google Hangout - 22 sierpnia br. o godz. 14

pixabay_dyskusja
W krajach rozwijających się wprowadza się coraz więcej regulacji mających na celu ochronę pracowników przed wyzyskiem. Między zamysłem a rezultatami regulacji pozostaje jednak istotna różnica.

Powszechne nieprzestrzeganie różnorodnych regulacji pracy niesie ze sobą poważne implikacje dla decydentów i badaczy. W rezultacie, problem egzekwowania jest jednym z ważniejszych w debacie poświęconej wpływowi płacy minimalnej i regulacji pracy ogólnie.

 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia transmisji z wydarzenia i proponowania pytań do dyskusji. Wydarzenie będzie streamowane na kanale YouTube DPRU oraz wyświetlane poniżej. Pod tym adresem (w komentarzach) można już zadawać pytania do dyskusji.

 

 

Google Hangout połączy ekspertów z różnych regionów świata w celu dyskusji na temat regulacji pracy, ich egzekwowania oraz przestrzegania.

 

Moderator: Profesor Haroon Bhorat (DPRU)

 

Haroon Bhorat jest kierownikiem Development Policy Research Unit, oraz profesorem ekonomii na Uniwersytecie w Kapsztadzie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą ekonomii pracy, ubóstwa oraz podziału dochodu. Jest współautorem dwóch książek na temat rynku pracy i problemu ubóstwa w Południowej Afryce. Profesor Bhorat jest posiadaczem prestiżowego tytułu i stanowiska National Research Chair w dziedzinie: Wzrost Gospodarczy, Ubóstwo i Nierówności: Badania ich wzajemnych oddziaływań w Południowej Afryce (ang. National Research Chair under the theme of Economic Growth, Poverty and Inequality: Exploring the Interactions for South Africa). Oprócz innych licznych afiliacji, prof. Bhorat zasiada w Radzie Doradczej Komisji do spraw Światowego Ubóstwa powołanej przez Bank Światowy, a w przeszłości był także członkiem Komisji ONZ do Prawnego Wzmocnienia Osób Ubogich (ang. UN Commission on Legal Empowerment of the Poor). Wykonał także szeroki zakres prac dla rządu Republiki Południowej Afryki i zasiadał w wielu rządowych badawczych radach doradczych.

 

 

UCZESTNICY

 

iza-persname-1592Tim Gindling (University of Maryland)

 

Tim Gindling jest profesorem ekonomii i polityki publicznej na Uniwersytecie w Maryland, hrabstwie Baltimore (UMBC), oraz współpracownikiem naukowym w IZA. Prowadzi badania na temat czynników kształtujących rozkład płac, dochodu, oraz pracy w krajach Ameryki Łacińskiej i Azji Wschodniej. W swoich ostatnich badaniach skupia się na problematyce stosowania się do regulacji płacy minimalnej w Ameryce Centralnej i Chinach.

 

Piotr Lewandowski (IBS)

 

Piotr Lewandowski jest jednym z fundatorów oraz Prezesem Zarządu Instytutu Badań Strukturalnych. W pracy badawczej zajmuje się ekonomią rynku pracy (w szczególności regulacjami na rynku pracy, niestandardowymi formami pracy i płacą minimalną, oraz wpływem technologii na zatrudnienie), emeryturami i zabezpieczeniem społecznym, analizą gospodarek krajów transformacji, modelowaniem makro- i mikroekonomicznym społecznych i zatrudnieniowych efektów polityki klimatycznej i energetycznej. Był pracownikiem Katedry Ekonomii I SGH. W przeszłości współpracował także z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz UNDP Polska.

 

Lucas Ronconi (Centro de Investigación y Acción Social, CONICET)

 

Lucas Ronconi jest ekonomistą i doktorem na University of California w Berkeley specjalizującym się w polityce publicznej. Jest także stypendystą Fulbright I otrzymał nagrodę Global Development Network za badania na temat rozwoju. Jego obszarami badawczymi są: ekonomia pracy, ekonometria stosowana oraz polityka społeczna. Publikował w World Development, Economics Letters, Industrial Relations, The Oxford Handbook of Latin American Economics, Industrial and Labor Relations Review, Urban Studies, Do Bois Review, Studies in International Comparative Development, oraz Health Economics.

 

Uma Rani (Research Department, ILO)

 

Uma Rani jest Starszą Ekonomistką w dziale badań ILO od roku 2008. Przed dołączeniem do ILO była profesorem w Gujarat Institute of Development Research w Ahmedabad w Indiach.

Była także profesorem wizytującym w Institute of Developing Economies w Japonii, ETH-NADEL w Zurychu, oraz Institut de Recherche pour le Development w Paryżu, prowadząc badania nad nieformalnym zatrudnieniem, oraz ryzykownymi i niestandardowymi formami zatrudnienia. Jej główne zainteresowania badawcze ekonomia rozwoju, szara strefa, płaca minimalna, ubóstwo, nierówność, polityka społeczna oraz gender. Jest autorką i współautorką wielu artykułów w recenzowanych pismach i książkach. Dwie ostatnie współtworzone przez nią książki to “Social Income and Insecurity: A Study in Gujarat” (Routledge, 2010) oraz „Flexibility of Labour in Globalizing India: The Challenge of Skills and Technology” (Tulika Books, 2008)

wszystkie wiadomości