„Reformy prawnej ochrony zatrudnienia” - seminarium Europejskiego Obserwatorium Polityki Zatrudnienia (EEPO)

Logo_KE
IBS wziął udział w seminarium Europejskiego Obserwatorium Polityki Zatrudnienia (EEPO) „Reformy prawnej ochrony zatrudnienia” w Brukseli w dniu 16 czerwca 2015 roku.

Seminarium poświęcone było dyskusji nad kształtem i skutecznością działań podejmowanych przez państwa członkowskie UE w celu ograniczenia segmentacji rynku pracy oraz regulacji nowo pojawiających się sposobów kontraktowania pracy w Europie, a także nowym pomysłom na przeciwdziałanie segmentacji poziomie krajowym, europejskim.

 

Dr Mário Centeno (Specjalny Doradca Zarządu w Banku Portugalii) przedstawił ostatnie reformy prawa pracy w Portugalii, profesor Simon Deakin (profesor prawa na Uniwersytecie w Cambridge) omówił trendy w reformach prawnej ochrony zatrudnienia i umów Zero Hours w Wielkiej Brytanii, a Piotr Lewandowski (Prezes Zarządu IBS) przedstawił naturę segmentacji rynku pracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem umów cywilnoprawnych. Seminarium poprowadzili dyrektorzy Detlef Eckert (DG EMPL Dyrekcja C) i Georg Fischer (DG EMPL Dyrekcja A).

 

Uczestnicy seminarium zgodzili się, że kraje zmagające się z segmentacją rynków pracy, czyli dwuwarstwowym rynkiem pracy ze stabilnymi miejscami pracy w jednym segmencie i wykazującymi dużą rotację miejscami pracy w segmencie drugim, jeszcze nie znalazły skutecznego i uniwersalnego rozwiązania tego wyzwania. Wprowadzane reformy często koncentrują się na zasadach rozliczania czasu pracy, obniżeniu kosztów pracy i parametrycznych zmianach w kodeksie pracy, natomiast nadal nierozwiązane zostają kwestie niepewności dotyczącej procesu zwolnienia pracowników zatrudnionych na umowach o pracę i ewentualnych sporów z tym związanych, a także znaczenia interakcji między różnymi instytucjami rynku pracy dla powstawania segmentacji. Biorąc pod uwagę różnorodność systemów prawnych, ujednolicenie krajowych przepisów dotyczących ochrony zatrudnienia jest mało prawdopodobne. Jednak UE oferuje unikalną platformę wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się, rozwijanie wspólnego podejścia do różnych regulacji prowadzących do segmentacji rynku pracy oraz opracowywania nowych rozwiązań, jak na przykład jedna umowa o pracę.

wszystkie wiadomości