Psychopolityczne interpretacje postaw wobec zmian klimatu. Szkoła letnia w Lublanie.

30 sierpnia 2023
Spotkanie młodych badaczy w Lublanie (21-25.08.2023) dotyczyło zagadnień ekologii politycznej. Aleksandra Prusak zaprezentowała na nim swój artykuł.

Tematem, na który skupiano się podczas sesji na międzynarodowej szkole letniej w Lublanie – Mednarodna poletna šola politične ekologie – były zagadnienia dotyczące ekologii politycznej. Opracowanie Aleksandry Prusak dotyczy postaw wobec zmian klimatu interpretowanych przy użyciu teorii z zakresu psychologii polityki.

Wydarzenie zgromadziło uczestników i uczestniczki z różnych części świata oraz najważniejszych badaczy i badaczki w dziedzinie społeczno-politycznych wymiarów zmian klimatu i towarzyszących im nierówności. Szkoła letnia odbywała się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Lublanie na Słowenii, który współorganizował ją wraz ze słoweńskimi organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Prelekcje na Szkole Letniej w Lublanie

Wydarzenie dawało przestrzeń do dyskusji w bardzo różnorodnym gronie na temat zagadnień społecznych sprawiedliwej transformacji.

Newsletter
Skip to content