Przegląd tematyczny Komisji Europejskiej 2023: Sprawiedliwa transformacja w kierunku neutralności klimatycznej

31 października 2023
Zespół IBS odpowiadał za przygotowanie części Przeglądu tematycznego Komisji Europejskiej 2023: Sprawiedliwa transformacja w kierunku neutralności klimatycznej dotyczącej sytuacji w Polsce.

Przegląd tematyczny Komisji Europejskiej 2023: Sprawiedliwa transformacja w kierunku neutralności klimatycznej ukazał się w połowie października. Wkład zespołu IBS obejmował diagnozę na następujących polach:

  • wskazanie wyników badań oraz luk wiedzy dotyczących wpływu transformacji energetycznej na gospodarkę, ze szczególnym uwzględnieniem zielonych miejsc pracy,
  • określenie podejmowanych działań dotyczących podnoszenia kwalifikacji w odpowiedzi na prognozowany wzrost popytu na pracę w zielonych miejscach pracy,
  • omówienie aktywności w zakresie dialogu społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem tematu warunków pracy wobec potrzeby adaptacji do zmian klimatycznych.

Wkłady do przeglądu opracowaliśmy na podstawie analizy dokumentów strategicznych i badań. Przeprowadziliśmy równiez wywiady z osobami reprezentującymi związki zawodowe oraz instytucje rynku pracy.

Główne wyniki raportu w zakresie sytuacji w Polsce wskazały, że:

  • dyskusja o skali i profilach miejsc pracy tworzonych i likwidowanych w wyniku transformacji energetycznej debacie publicznej jest niewielka i ograniczona do górnictwa węgla i energetyki. Istniejące badania dostarczają m.in. prognoz zatrudnienia w górnictwie w oparciu o umowę społeczną uzgodnioną w dialogu społecznym między rządem a związkami zawodowymi. Stwierdziliśmy potrzebę przeprowadzenia badań empirycznych i prognoz zatrudnienia również w innych branżach, z uwzględnieniem ich efektów mnożnikowych.
  • rząd w Polsce zdefiniował zielone miejsca pracy w technicznym dokumencie, dotyczącym zasad ubiegania się o rezerwę Funduszu Pracy. Brakuje jednak szacunków dotyczących skali zielonych miejsc pracy. W Polityce Energetycznej Państwa 2040 przytacza się jedynie ich ogólną liczbę. Istnieją także nieliczne opracowania wycinkowe, dotyczące wybranych branż, np. energetyki wiatrowej na morzu. W rezultacie, stwierdziliśmy deficyt wiedzy dotyczący struktury „zielonych” miejsc pracy, warunków pracy, zatrudniania osób niepełnosprawnych w zielonych miejscach pracy, a także przepisów prawa pracy związanych z adaptacją do zmian klimatu.
  • działania związane z transformacją energetyczną są rozproszone między różnymi ministerstwami. Pozytywne praktyki koordynacji polityki rozwoju pochodzą natomiast z Górnego Śląska i Wielkopolski Wschodniej. Tam podmioty regionalne przeprowadziły dialog dotyczący przyszłych kierunków rozwoju, a także wsparły pierwsze działania skupione na rekwalifikacji pracowników i zapewnieniu alternatywy w stosunku do branż energochłonnych.

Cały raport w języku angielskim, zawierający wnioski ze wszystkich krajów Unii Europejskiej dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej. W pracach ze strony IBS wzięli udział Jan Frankowski, Joanna Mazurkiewicz, Jakub Sokołowski i Piotr Lewandowski.

Przegląd tematyczny Komisji Europejskiej 2023: Sprawiedliwa transformacja w kierunku neutralności klimatycznej
Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content