Polska, Grecja, Austria, Węgry, Holandia – 5 perspektyw na kluczowe elementy Europejskiego Systemu Handlu Emisjami

POLIMP
"European Stakeholders’ Perspectives on the EU ETS" - zapoznajmy się z opiniami pięciu krajów członkowskich UE – Polski, Grecji, Austrii, Węgier i Holandii - w odniesieniu do najważniejszych aspektów ETS-u.

Reforma Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) jest dla większości interesariuszy działaniem koniecznym. Jednak propozycje kierunków i rozwiązań wysuwane przez KE budzą kontrowersje. Stanowisko prezentowane w tej dyskusji przez polskie podmioty w wielu obszarach jest wewnętrznie spójne, ale istnieją i rozbieżności. Czy stanowisko to jest konstruktywne? Czy podejmuje główne wyzwania niezbędnej reformy? Jak wypada na tle innych krajów UE?

 

Zachęcamy do lektury najnowszego Policy Brief prezentującego opinie pięciu krajów członkowskich UE: Polski, Grecji, Austrii, Węgier i Holandii w odniesieniu do najważniejszych aspektów ETS-u zatytułowanego "European Stakeholders’ Perspectives on the EU ETS".

 

Autorzy:

  • Noriko Fujiwara - Centre for European Policy Studies (CEPS),
  • Erwin Hofman - JIN Climate and Sustainability,
  • Charikleia Karakosta - University of Piraeus Research Centre (UPRC),
  • Aleksander Szpor - Institute for Structural Research (IBS),
  • Andreas Tuerk - University of Graz
wszystkie wiadomości