Ozusowanie umów zlecenie i co dalej?

pixabay_puzzle
O ryzyku zwiększenia skali sztucznego samozatrudnienia i przepływów do szarej strefy rozmawiają Piotr Lewandowski i Krzysztof Rzyman w Polskim Radio 24.

Decyzja o ozusowaniu umów zlecenia (przepisy nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 23.10.2014 r. zaczną obowiązywać od 1.01.2016 r.) jest ważna ze względu na konieczność przeciwdziałania nadużywaniu umów cywilnoprawnych i zabezpieczenie emerytalne osób na nich pracujących, ale nie może być jedyną, jeśli chcemy skutecznie przeciwdziałać zjawisku nadużywania zatrudniania na umowy cywilnoprawne. Trudno w tej chwili ocenić - mówił Piotr Lewandowski (IBS) w audycji Krzysztofa Rzymana w Polskim Radio 24 - ile osób pracujących dotychczas na umowach zlecenia, zwłaszcza tych zarabiających poniżej płacy minimalnej, będzie nadal pracowało na zleceniu lub na etacie, a ile przejdzie na samozatrudnienie lub “przeniesie się” do szarej strefy. Istnieje niestety ryzyko, że nastąpi przepływ do szarej strefy lub samozatrudnienia.

 

Cała rozmowa Piotra Lewandowskiego i Krzysztofa Rzymana (Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia) dostępna jest na stronach Polskiego Radia - posłuchaj

wszystkie wiadomości