Nowe uprawnienia dla Państwowej Inspekcji Pracy

pixabay - zasieki
Wzmocnienie inspekcji pracy jest potrzebne, ale inspektorzy nie powinni podejmować decyzji należących obecnie do sądów pracy - kilka uwag do propozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zdaniem Piotra Lewandowskiego zwiększenie zakresu i liczby kontroli dokonywanych przez Państwową Inspekcję Pracy jest potrzebne, ale uprawnienia kontrolerów nie powinny obejmować możliwości zmiany – w przypadku rozpoznanych w trakcie inspekcji nadużyć – umów cywilnoprawnych na umowy o pracę. Obecnie decyzje takie podejmują sądy pracy. Przekazanie tej kompetencji inspektorom byłoby zbyt daleko idącym wystawianiem obywatela na skutki decyzji urzędników, nieposiadających pełnych kompetencji prawniczych ani doświadczenia w orzekaniu. Wzmocnienie inspekcji pracy może ograniczyć problem nadużywania umów cywilnoprawnych, ale nie rozwiąże go całkowicie, bo nie likwiduje jego przyczyn – niższej ochrony pracownika przed zwolnieniem, niższych kosztów pozapłacowych, braku ustawowej regulacji czasu pracy i zwolnienia chorobowego w przypadku osób pracujących na umowach cywilnoprawnych.

 

Zapraszamy do wysłuchania opinii Piotra Lewandowskiego - prezesa Instytutu Badań Strukturalnych, Kamila Fejfera z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Tomasza Janysta z Fundacji Kaleckiego oraz Barbary Surdykowskiej z Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nt. propozycji MRPiPS dotyczących nowych uprawnień dla inspekcji pracy.

  • wywiad Karoliny Mózgowiec z Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia (posłuchaj)
wszystkie wiadomości