Naukowcy IBS w akcjach COST

7 lutego 2020
Ubóstwo energetyczne i niepracująca młodzież na terenach wiejskich – to już dwa tematy badawcze realizowane przez IBS w ramach europejskiego programu współpracy w dziedzinie nauki i technologii – COST.

29 i 30 stycznia 2020 r. Mateusz Smoter uczestniczył w spotkaniu akcji COST Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion w Maladze. Przedsięwzięcie jest realizowane od października ub. roku przez naukowców z 26 krajów. Problem dyskutowanym podczas drugiego już spotkania projektowego była sytuacja osób młodych niepracujących i nieuczących się (NEET) w różnych państwach europejskich. W najbliższych miesiącach zostanie opracowany raport na temat sytuacji grupy NEET w Europie i rozwiązań, które mogą wesprzeć tę grupę w powrocie na rynek pracy lub ścieżkę kształcenia.

Jakub Sokołowski reprezentuje polskich naukowców zajmujących się tematyką ubóstwa energetycznego w Management Committee projektu European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation (ENGAGER 2017-2021). Celem tego przedsięwzięcia jest rozwój i wzmocnienie międzynarodowej społeczności naukowców i praktyków zajmujących się zwalczaniem ubóstwa energetycznego – rozumianego jako niezdolność do zaspokojenia podstawowych potrzeb energetycznych takich jak ogrzewanie, oświetlenie czy chłodzenie.

Na ostatnim warsztacie 'Energy poverty: From Household Problems to Climate Crisis’ w Budapeszcie Jakub przedstawił wnioski z artykułu „Masuring energy poverty in Poland with the multidimensional energy poverty index” (IBS Working Paper 07/2019). Zamierzeniem organizatorów spotkania było wypracowanie  definicji i sposobu pomiaru ubóstwa energetycznego na Węgrzech, na podstawie doświadczeń innych krajów w Europie. Przedstawiciel IBS zaprezentował  innowacyjną metodologię wykorzystującą wielowymiarowy wskaźnik, który pozwala na pomiar współwystępowania pięciu aspektów ubóstwa energetycznego (wysokich wymaganych kosztów i niskich dochodów, wysokich faktycznych kosztów, złego stanu budynku, problemów z rachunkami i niewystarczającego komfortu cieplnego). Organizatorzy warsztatów, przedstawiciele środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych zgodzili się, że opracowana przez IBS metodologia może w przyszłości być dostosowana do pomiaru ubóstwa energetycznego w innych krajach, w tym na Węgrzech.

Raport podsumowujący warsztat dostępny jest tutaj.

***

Kontakt:

CA18213 – Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion,
kontakt: mateusz.smoter@ibs.org.pl

CA16232 – European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation

kontakt: jakub.sokołowski@ibs.org.pl

Newsletter
Skip to content