Małe jest piękne (?), czyli jak zahamować rozwój małych firm

Propozycje FOR lub PiS dla małych przedsiębiorstw - skazanie na nisko produktywną, słabo płatną, małą stabilizację.

FOR proponuje zwolnienie pracodawców zatrudniających poniżej 20 osób z obowiązku podawania przyczyny rozwiązania stałej umowy o pracę. PiS zapowiada 15 proc. podatku CIT dla małych przedsiębiorstw. Platforma CIT-em chce zniechęcać do zatrudniania na umowach cywilnoprawnych, proponując obniżkę tego podatku w zamian za zatrudnianie pracowników na etatach. Propozycje FOR lub PiS dla małych przedsiębiorstw to skazanie przedsiębiorców na nisko produktywną, słabo płatną, małą stabilizację.

 

 

Dziękujemy red. Dziennika Gazety Prawnej za udzielenie bezpłatnej licencji na publikację na naszej stronie www. Tekst ukazał się w wyd. nr 133 (4026) Dziennika Gazety Prawnej oraz na stronie internetowej www.gazetaprawna.pl.

wszystkie wiadomości