Konferencja SURED 2016

SURED2016
Jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku dla naukowców zajmujących się ekonomią energii, zasobów i środowiska. Jan Witajewski-Baltvilks zaprezentował badania dot. czynników wpływających na rozwój energooszczędnych technologii w gospodarce.

Na początku czerwca odbyła się we Francji konferencja SURED2016. Konferencja jest organizowana co dwa lata przez Europejskie Stowarzyszenie Ekonomii Zasobów i Środowiska (EAERE). Choć gromadzi jedynie kilkudziesięciu badaczy, jest jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku dla naukowców zajmujących się ekonomią energii, zasobów i środowiska. W tym roku swoje badania prezentowali między innymi Lucas Bretschger, Pietro Paretto i Sjak Smulders. Wyniki dyskutowane podczas konferencji często stają się fundamentem polityki klimatycznej i energetycznej. Z tego powodu, warto przyjrzeć się niektórym prezentacjom.

 

Carsten Helm (University of Oldenburg) przedstawił model mikroekonomiczny, który opisuje jak zmienność cen energii elektrycznej wpływa na dyfuzję odnawialnych źródeł energii. Model ten przewiduje, że kiedy, na skutek zwiększonej produkcji energii ze słońca i wiatru, cena energii na rynku jest bliska zeru, opłacalność instalacji OZE radykalnie maleje. Autor wykazał jednak, że choć spowalnia to dyfuzje OZE, nie zatrzymuje jej. Pokazał, jak funkcjonuje rynek, na którym 100% energii pochodzi z OZE.

 

Ciekawe badania z pogranicza ekonomii biologii i matematyki przedstawiła Ingela Alger (Toulouse School Economics). Zaprezentowała ona model symulujący ewolucję rodzaju ludzkiego. Wyniki wskazują, że osoby kierujące się czysto ekonomiczną racjonalnością mają mniejszą szansę na przeżycie niż osoby moralne. Ewolucja będzie więc promowała tych drugich.

 

Jan Witajewski-Baltvilks (Instytut Badań Strukturalnych) zaprezentował badania prowadzone wspólnie z dwoma naukowcami z mediolańskiego instytutu FEEM i dotyczące czynników wpływających na rozwój energooszczędnych technologii w gospodarce.

 

jwb

wszystkie wiadomości