Konferencja EALE 2017

EALE 29 - grafika na www
Podczas 29. dorocznej Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Pracy zaprezentowaliśmy wyniki badań o międzypokoleniowych różnicach w derutynizacji pracy w Europie.

Migracje, starzenie się ludności oraz ekonomia rodziny i gospodarstwa domowego były ważnymi tematami tegorocznej konferencji EALE, która odbyła się w dniach 14-16 września w St. Gallen w Szwajcarii. Wystąpienia plenarne dotyczyły długoterminowego wpływu zabezpieczenia społecznego na zatrudnienie, umiejętności i zdrowie (Hilary Hoynes, University of California Berkeley) oraz wielowymiarowych efektów ubezpieczeń od bezrobocia i zasiłków dla bezrobotnych (Josef Zweimüller, University of Zürich). Odbyła się także specjalna sesja poświęcona rynkowi pracy osób starszych, w której udział wzięli: José Ignacio García-Pérez (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), Jochen Kluve (Humboldt-Universität zu Berlin i Leibniz Institute for Economic Research, Berlin), Josef Zweimüller (University of Zürich) oraz Marike Knoef (Leiden University i Tilburg University).

 

IBS był reprezentowany przez Piotra Lewandowskiego, który przedstawił artykuł pt. „Routine and ageing? The Intergenerational Divide In The Deroutinisation Of Jobs In Europe”.

 

Poniżej udostępniamy prezentację w języku angielskim.

wszystkie wiadomości