Koalicja think-tanków „15 lat Polski w UE”

28 lutego 2019
IBS został członkiem koalicji polskich think-tanków na rzecz wzmocnienia rzeczowej debaty o Unii Europejskiej. Tegoroczne działania koalicji skupione będą wokół 15. rocznicy wejścia Polski do UE, przypadającej 1 maja.

Koalicja polskich think-tanków, zainicjowana przez CASE, ma w planach przygotowanie wysokiej jakości analiz, eksperckich rekomendacji i niezależnych opinii dot. członkostwa Polski w UE, a także organizację wydarzeń związanych z tematyką unijną. Planowane publikacje i wydarzenia mają stanowić podsumowanie ekonomicznych i społecznych korzyści członkostwa Polski w UE w oparciu o twarde dane, oraz omówienie kluczowych wyzwań dalszej integracji europejskiej z punktu widzenia Polski.   Koalicja ma również na celu pogłębienie współpracy wśród think-tanków i wzmocnienie przekazu ich wiedzy i doświadczenia. Tym sposobem podkreśli istotną rolę think-tanków w debacie publicznej. W składzie koalicji znalazły się najlepsze niezależne polskie instytucjie wspierające badania, edukację i szerzenie wiedzy ekonomiczno-społecznej w Polsce.

Członkowie Koalicji (alfabetycznie)

CASE- Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – inicjator oraz koordynator działań Koalicyjnych

Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA – członek Koalicji

Centrum Stosunków Międzynarodowych – członek Koalicji

Forum Obywatelskiego Rozwoju – członek Koalicji

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka – członek Koalicji

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego – członek Koalicji

Global.Lab – członek Koalicji

GRAPE – członek Koalicji

In.Europa – członek Koalicji

Instytut Badań Strukturalnych – członek Koalicji

Polska Fundacja im. Roberta Schumana – członek Koalicji

Towarzystwo Ekonomistów Polskich – członek Koalicji

logo koalicja

Newsletter
Skip to content