Jan Witajewski-Baltvilks będzie autorem prowadzącym raportu IPCC. Gratulujemy!

IPCC
Szósty raport IPCC na temat zmian klimatu i polityki klimatycznej powstanie do końca 2022 roku.

Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC (pl. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu) jest międzynarodową organizacją założoną w 1988 w Genewie w celu oceny ryzyka związanego z wpływem człowieka na zmianę klimatu. Organizacja została zainicjowana przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) i Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). W 2007 roku organizacja wraz z Al Gore zostali wyróżnieni Pokojową Nagrodą Nobla „za ich wysiłki na rzecz budowy i upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu wywołanych przez człowieka oraz do stworzenia podstaw dla opracowania planów działań, które są niezbędne, aby przeciwdziałać takim zmianom”.

 

Jan Witajewski-Baltvilks z naszego Instytutu będzie jedynym Polakiem wśród autorów szóstego raportu IPCC (AR6).

Raporty IPCC są wykorzystywane przy projektowaniu narodowych i międzynarodowych programów klimatycznych oraz polityk ich finansowania. Od 1995 roku zostało opublikowanych 5 raportów, ostatni w 2014 roku. Czwarty z nich jest dziełem ponad 600 autorów z ponad 40 krajów całego świata. Trzeci tom szóstego raportu będzie składał się z 17 rozdziałów dotyczących różnych aspektów zmian klimatu: systemów energetycznych, budownictwa, transportu, przemysłu, rolnictwa i żywności. Jan Witajewski-Baltvilks będzie autorem rozdziału o innowacjach, rozwoju i transferze technologii. Serdecznie gratulujemy :)

 

 

***

Jan Witajewski-Baltvilks jest doktorem nauk ekonomicznych. Pracę doktorską obronił Jan_Witajewski-Baltvilks_2na European University Institute. Jest również absolwentem London School of Economics (BSc Economics) oraz University of Cambridge (MPhil Economics). W latach 2013-2015 pracował przy projektach naukowych w Fondazione Eni Enrico Mattei w Mediolanie. Obecnie ekonomista w Instytucie Badań Strukturalnych oraz adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor prowadzący Szóstego Raportu IPCC. Członek doradczego komitetu redakcyjnego w czasopiśmie Climate Policy. Autor publikacji naukowych w obszarze ekonomii energii i klimatu oraz zmian technologicznych, w tym artykułów w prestiżowym czasopiśmie Energy Economics.

wszystkie wiadomości