IBS o zatrudnieniu OzN na konferencji IAB

25 lipca 2023
19-20 lipca 2023 r. Agata Rozszczypała wzięła udział w „Social policy and the labour market in turbulent times: (no) need for change?” – warsztacie organizowanym przez Institute for Employment Research (IAB) w Norymberdze.

IAB jest instytutem badającym rynek pracy. Jego celem jest doradztwo podmiotom politycznym na wszystkich szczeblach. Ekonomiści, socjologowie i inni badacze społeczni z IAB w swoich badaniach korzystają z dostępnych tam kompleksowych baz danych dotyczących rynku pracy. 

Agata Rozszczypała przedstawiła artykuł na temat wpływu luki edukacyjnej związanej z niepełnosprawnością na zatrudnienie w Unii Europejskiej (napisany wraz z Maciejem Albinowskim i Igą Magdą). Ważnym wnioskiem z badania jest to, że 20% luki zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wieku 25-34 w UE można przypisać luce w wykształceniu.

Prezentacja była częścią sesji poświęconej grupom na rynku pracy. W tej sesji, wyniki swoich badań dotyczących związków zawodowych i luki płacowej pomiędzy kobietami i mężczyznami prezentowali również badacze z Uniwersytetu Antwerpskiego oraz z Uniwersytetu w Münster.

Strone informacyjna wydarzenia i agendę można znaleźć tutaj.

Newsletter
Skip to content