IBS na Warsaw International Economic Meeting

WIEM
Maciej Albinowski, Jan Gromadzki i Agata Rozszczypała wzięli udział w konferencji "Warsaw International Economic Meeting" (28-30.06.2022).

WIEM Agata

 

Agata Rozszczypała zaprezentowała wstępne wyniki badań nad zwrotem z edukacji wyższej osób z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej (współautorzy: Maciej Albinowski, Iga Magda). Ważnym wnioskiem jest to, że zniwelowanie luki w edukacji wśród osób z niepełnosprawnością z wykształceniem średnim może mieć znaczący pozytywny wpływ na zatrudnienie w Europie.

 

 

WIEM Jasiek

 

 

O wpływie uniwersalnego świadczenia pieniężnego na podaż pracy mówił Jan Gromadzki. Wykorzystując unikatową konstrukcję programu świadczenia wychowawczego w Polsce pokazał, że efekt dochodowy tego bezwarunkowego transferu jest niewielki. Poza tym, gospodarstwa domowe otrzymujące zasiłek istotnie zwiększyły konsumpcję i oszczędności.

 

 

 

Maciej Albinowski przedstawił wyniki artykułu dot. wpływu nowych technologii na zatrudnienie i płace wśród różnych grup demograficznych (współautor: Piotr Lewandowski). Kapitał ICT i roboty poprawiają pozycję na rynku pracy kobiet poniżej 50 lat oraz mężczyzn 60+. Z kolei relatywnie tracą kobiety 60+ oraz mężczyźni 30-49.

wszystkie wiadomości