IBS członkiem-założycielem nowego, europejskiego networku naukowego ELMI

4 maja 2023
IBS jest jednym z jedenastu europejskich instytutów badających rynek pracy, które utworzyły "Sieć Europejskich Instytutów Badań Rynku Pracy" (ELMI).

Sieć ELMI będzie współpracować w zakresie wspólnych wydarzeń, wymiany wiedzy, wizyt młodszych badaczy, lepszego dostępu do danych wśród członków sieci oraz dyskusji na temat kwestii i praktyk istotnych dla polityki. Regularna wymiana w ramach sieci ułatwi wzajemne uczenie się w kwestiach dotyczących paneuropejskiego rynku pracy.

Fitzenberger: Wszystkie uczestniczące instytuty czerpią korzyści z wymiany wyników badań, danych i ustaleń w zakresie doradztwa politycznego oraz z zaangażowania we wspólne projekty badawcze i publikacje.

Prof. Gathmann inicjatorka ELMI
Prof. Christina Gathmann
szefowa Instytutu LISER

Gathmann: Naprawdę cieszę się na współpracę w ramach sieci. Mam pewne konkretne oczekiwania, na przykład w odniesieniu do wymiany młodszych badaczy, lepszego dostępu do danych wśród członków sieci oraz wymiany w zakresie kwestii i praktyk istotnych dla polityki. Jednocześnie jestem po prostu ciekawa dynamiki rozwoju. Ponieważ wymiana często przynosi zupełnie inne pomysły i projekty, o których nikt wcześniej nie myślał. Jesienne spotkanie inauguracyjne w IAB było już bardzo obiecujące!

strona internetowa sieci naukowej → tutaj

Pierwsza konferencja ELMI odbędzie się w Luksemburgu w dniach 30-31 października 2023 r. pod tytułem „Skills for the Future: Navigating the Digital, Green, and Social Transitions in Europe’s Labour Market”.

Partnerami sieci naukowej są:

Instytucje założycielskie networku ELMI

Wywiad z Christiną Gathmann (LISER) i Berndem Fitzenbergerem (IAB), którzy zainicjowali ELMI

Newsletter
Skip to content