Harmonogram wsparcia w projekcie

Zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia w projekcie "SYSTEM PROGNOZOWANIA POLSKIEGO RYNKU PRACY”.

W grudniu 2021 zaplanowano warsztaty dla pracowników Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
z zakresu wykorzystania gotowego narzędzia do celów analitycznych. W kolejnych miesiącach zrealizujemy szkolenia on-line dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

wszystkie wiadomości