Call for papers na Konferencję ELMI

27 czerwca 2023
Spotkanie jest pierwszą międzynarodową konferencją sieci ELMI. Konferencja odbędzie się 30-31.10.2023r w Luksemburgu. Zapraszamy do składania paperów! Wydłużony termin: 15.08.2023

Celem sieci naukowej ELMI jest zgromadzenie czołowych międzynarodowych naukowców z dziedziny nauk społecznych, którzy podejmą się wyzwania zbadania zmian na rynku pracy w społeczeństwie i edukacji związanych z cyfrowymi, ekologicznymi i społecznymi procesami.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Skills for the Future. Navigating the Digital, Green and Social Transitions in European Labour Markets” organizuje Luksemburski Instytut Badań Społeczno-Ekonomicznych (LISER) a współfinansuje Luksemburski Narodowy Fundusz Badawczy (FNR)

Sieć ELMI – Sieć Europejskich Instytutów Badań nad Rynkiem Pracy, zainicjowana w październiku 2022 r. przez Luksemburski Instytut Badań Społeczno-Ekonomicznych (LISER) i Instytut Badań nad Zatrudnieniem (IAB) składa się obecnie z 11 instytutów badawczych z całej Europy, a jej współ założycielem jest IBS. Zrzeszyliśmy się, aby ułatwić międzynarodową wymianę najlepszych praktyk, pomysłów i osób. Dlatego promujemy multidyscyplinarną współpracę badawczą, zwłaszcza na poziomie UE. Wspieramy wymianę najlepszych praktyk w zakresie zarządzania danymi, dostępu do danych i dyskusji z decydentami i zainteresowanymi stronami.

Jesteśmy szczególnie zainteresowani artykułami, które odnoszą się do następujących kwestii:

 • Jakie są obecne i przewidywane niedobory umiejętności na europejskim rynku pracy i w jaki sposób są one związane z transformacją cyfrową, ekologiczną i społeczną?
 • Jak możemy zmierzyć niedobory umiejętności? Jakie dane można wykorzystać do pomiaru niedoborów umiejętności?
 • Jakie są kluczowe czynniki powodujące niedobory umiejętności i jak można im zaradzić? Jak zmienia się zapotrzebowanie na umiejętności w transformacji cyfrowej, ekologicznej i społecznej? Jaka jest rola podaży pracy?
 • Jakie są konsekwencje zmieniającego się zapotrzebowania na umiejętności i luk w umiejętnościach dla wzrostu gospodarczego, nierówności i spójności społecznej? W jaki sposób dostosowują się rynki pracy, sektory, firmy i jednostki?
 • Jaką rolę mogą odegrać pracodawcy w podnoszeniu kwalifikacji swojej obecnej siły roboczej i jak można ich zachęcić do inwestowania w szkolenia i rozwój?
 • W jaki sposób pracodawcy mogą zorganizować podział pracy i relacje między siłą roboczą a procesami robotyzacji?
 • W jaki sposób rządy, decydenci i interesariusze (związki zawodowe, organizacje pracodawców…) mogą lepiej przewidywać i reagować na zmiany zapotrzebowania na umiejętności w Europie?
 • Czy istniejące inicjatywy i środki w Europie są wystarczające i czy inicjatywy polityczne są skuteczne i efektywnie wdrażane w państwach członkowskich UE?
 • Jaką rolę odgrywa polityka imigracyjna?

Główni prelegenci

M. Nicolas Schmit, komisarz UE ds. miejsc pracy i praw socjalnych, Komisja Europejska.
Prof. David Hémous, UBS Center for Economics in Society, Uniwersytet w Zurychu.
Trzecia prelegentka zostanie ogłoszona wkrótce.

Komitet naukowy ELMI

 1. Prof. Christina Gathmann, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER)
 2. Prof. Bernd Fitzenberger, Institute for Employment Research (IAB)
 3. Prof. Arne Uhlendorff, Centre de Recherche en Economie et Statistiques (CREST)
 4. Prof. Henning Hillmann, Center for European Social Research (MZES), University of Mannheim
 5. Dr. Maria Hemström Hemmingsson, Institute for Education of Labour Market and Education Policy (IFAU)
 6. Robert Joyce, Institute for Fiscal Studies (IFS)
 7. Dr. Hanna Pesola, Vatt Institute for Economic Research
 8. Piotr Lewandowski, Institute for Structural Research (IBS)
 9. Prof. Nikolas Mittag, Center for Economic Research and Graduate Education (CERGE-EI)
 10. Dr. Florian Lehmer, Institute for Employment Research (IAB)
 11. Dr. Terry Gregory, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER)
 12. Patrick Thill, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER)

Terminarz

26 czerwca 2023 r. – publikacja zaproszenia do składania dokumentów

15 sierpnia 2023 r. – termin nadsyłania abstraktów   

23 sierpnia 2023 r. – powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia

30-31 października 2023 r. – Międzynarodowa Konferencja

Informacje na temat konferencji ELMI

Konferencja odbędzie się w 
Halle des poches à fontes, Campus Esch/Belval, Esch-sur-Alzette, 6 avenue des Hauts Fournaux, L-4362 Esch-sur-Alzette, Luksemburg.

Opłata rejestracyjna: 150 EUR. Konferencja odbędzie się osobiście. Ostateczny program konferencji zostanie opublikowany wkrótce.

Organizacja lokalna: Patrick Thill (LISER), Carole Wiscour-Conter (LISER), Anna Dober (LISER).

E-mail w celu uzyskania dalszych informacji: Patrick.Thill@liser.lu  lub Anna.Dober@liser.lu

Zapraszamy!!!

pliki do pobrania
Newsletter
Skip to content