5. warsztaty z ekonometrii ekonomii zdrowia (HEW)

26 lipca 2016
Maciej Lis wziął udział w warsztatach z cyklu Health Econometrics, które odbyły się w dniach 22-24 lipca br. w Bari.

Warsztaty koncentrowały się na wybranych zagadnieniach z zakresu ekonomii zdrowia: efektywności szpitali oraz ich umiejscowieniu, terapiach lekowych, efektywności systemów ochrony zdrowia, regulacji ochrony zdrowia, nierównościach w opiece zdrowotnej oraz rozwoju modeli postępu technologicznego w ochronie zdrowia. Swoje wyniki zaprezentowali m. in. William Greene (NYU Stern School Of Business), Andrew Jones (University Of York), Ellen R. Meara (The Dartmouth Institute), John Mullahy (University Of Wisconsin), Luigi Siciliani (University Of York) i Jonathan S. Skinner (The Dartmouth Institute).

Maciej Lis z IBS zaprezentował wyniki dotyczące dynamiki rozkładu wydatków na opiekę zdrowotną ze względu na wiek oraz czas do śmierci w krajach OECD (link do publikacji). Jego wyniki potwierdzają, że postęp technologiczny w ochronie zdrowia był skoncentrowany na leczeniu osób w ciężkim stanie zdrowia, charakteryzujących się wysoką śmiertelnością.

Wybrane artykuły zaprezentowane podczas warsztatów zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu Health Economics.

Więcej informacji o warsztatach: link.

Organizatorzy

Uniwersytet im. Aldo Moro w Bari (link), Międzyuczelniane Centrum Badań Usług Publicznych – CRISP (link), Uniwersytet im. Brunela w Londynie (link), Uniwersytet w Bergamo (link).

Newsletter
Skip to content