Jak i czy w ogóle zachęcać do oszczędzania na emeryturę

pixabay_oszczedzanie
Projekt "Modelowanie systemów emerytalnych w warunkach niepełnej racjonalności - propozycje dla polityki gospodarczej".

Reformy systemów emerytalnych w wielu krajach europejskich, zwłaszcza w Polsce, wprowadza się bez oceny ex ante ich prawdopodobnych skutków – tak pod względem efektów makroekonomicznych jak i dobrobytowych. Większość modeli makroekonomicznych reform systemów emerytalnych zakłada, że ludzie są dalekowzroczni i postępują racjonalnie. W  modelach tych, prawidłowa odpowiedź na długowieczność oraz niektóre reformy systemu emerytalnego polega na zwiększeniu prywatnych oszczędności dobrowolnych oraz podaży pracy. Tymczasem dane ze świata rzeczywistego sugerują, że taka reakcja, jeśli w ogóle występuje, jest stosunkowo słaba. Prawdopodobnie jest to przejawem silnego wpływu czynników krótkofalowych na oszczędności w cyklu życia oraz podaż pracy

 

W ramach realizowanego projektu "Modelowanie systemów emerytalnych" zaprojektujemy modele z niepełną racjonalnością, które będą w stanie przynajmniej częściowo replikować tę własność rzeczywistości. Nasze wyniki będą w stanie wesprzeć decyzje dotyczące kształtu tzw. III filara emerytalnego, zanim zostaną podjęte jakiekolwiek decyzje.

 

Zapraszamy do śledzenia informacji dotyczących postępu prac na podstronie projektu (zobacz).

 

***

JoannaTyrowicz_zdjProjektem kieruje dr hab. Joanna Tyrowicz. Dr hab. Tyrowicz jest wykładowczynią Uniwersytetu Warszawskiego oraz prezeską Fundacji Adeptów i Miłośników i Ekonomii (FAME). Tytuł doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych uzyskała w 2006 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; posiada również dyplom Katholike Universiteit Leuven; była stypendystką Fulbrighta na Uniwersytecie Columbia (2009 r.) oraz stypendystką Mellona w Holenderskim Instytucie Badań Zaawansowanych (2010 r.). Od 2007 roku pełni funkcję doradcy ekonomicznego w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego, specjalizując się w zagadnieniach rynku pracy i gospodarstw domowych. Była również konsultantką w projektach Banku Światowego. Jej rozprawa habilitacyjna pt. „Histereza bezrobocia w Polsce” została wyróżniona nagrodą Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego dla najlepszej książki o tematyce ekonomicznej w 2014 roku.

 

 

 

wszystkie wiadomości