1st IZA/World Bank/NJD Conference on Jobs and Development - zapraszamy do nadsyłania prac

elliot-sloman-199291
Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maja 2018 w Bogocie (Kolumbia). Termin zgłoszeń - 15 stycznia.

Celem konferencji jest prezentacja i omówienie najnowszych, ważnych dla ustawodawców badań oraz  wspólne przygotowanie wielosektorowych i interdyscyplinarnych rozwiązań wobec wyzwań na rynkach pracy całego świata. Oprócz sesji dotyczących ekonomii pracy i rozwoju, odbędą się sesje specjalne poświęcone procesom rozwojowym oraz wynikom na rynkach pracy. W szczególności zostaną poruszone następujące kwestie:

  • wzrost gospodarczy a wyniki na rynku pracy
  • rozwój gospodarczy i wdrażanie technologii a tworzenie nowych miejsc pracy i nierówności płac
  • wzrost produktywności, zmiany strukturalne oraz znaczenie przemysłu i usług w rozwoju gospodarczym
  • rozpowszechnienie edukacji, umiejętności i premia płacowa
  • zmiany demograficzne, zatrudnienie osób młodych a wydłużenie aktywności zawodowej
  • jakość pracy, zatrudnienie nieformalne i segmentacja na rynku pracy
  • zawodowa i geograficzna mobilność pracy
  • transformacja energetyczna, tworzenie nowych miejsc pracy i popyt na umiejętności

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maja 2018 r. w Bogocie (Kolumbia).

Zapraszamy do nadsyłania prac

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 stycznia 2018 r. poprzez formularz online. Ocena prac nastąpi do 15 lutego 2018 r.

Terminy związane z konferencją:

15 stycznia 2018 r. - Termin nadsyłania zgłoszeń

15 lutego 2018 r. - Ogłoszenie przyjętych prac

30 marca 2018 r. - Termin nadsyłania ostatecznych wersji artykułów

11-12 maja 2018 r. - 1st IZA/World Bank/NJD Conference on Jobs and Development

Przejazd i nocleg

Organizatorzy zapewniają bezpłatny nocleg (max. 3 noce) oraz wyżywienie dla prelegentów zgodnie z wytycznymi IZA, nie ponoszą natomiast kosztów podróży. Organizatorzy zachęcają do uczestnictwa w całej konferencji.

Organizatorzy

IZA - Institute of Labor Economics - Gary Fields i Elie Murard
The World Bank - David Robalino i Julia Granata
The Network on Jobs and Development (NJD) - Albert Park, Piotr Lewandowski, Haroon Bhorat, Sergio Urzua i Deb Kusum Das
Pontificia Universidad Javeriana - Ana Maria Díaz i Paula Herrera

 

 

wszystkie wiadomości