Zróżnicowanie płac kobiet i mężczyzn w Polsce - seminarium 25 czerwca 2014

neujobs_250615_01

Warszawa

rozpoczęcie

Kino Iluzjon, Narbutta 50a

Kwestie różnic w płacach kobiet i mężczyzn w Polsce na tle sytuacji w krajach Unii Europejskiej.

W trakcie seminarium przedstawione zostały najważniejsze wyniki badań dotyczące luki płacowej kobiet i mężczyzn, opracowane przez IBS w ramach międzynarodowego projektu badawczego NEUJOBS (www.neujobs.eu). Badania objęły takie kwestie, jak wysokość luki płacowej w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, z uwzględnieniem kobiet i mężczyzn w różnych grupach wieku i o różnych poziomach wynagrodzeń (nisko i wysoko wynagradzanych). Analizowaliśmy także „dyskryminację” płacową kobiet pracujących na umowy na czas określony i w niepełnym wymiarze czasu pracy. Do uczestnictwa w nim zaprosiliśmy osoby zajmujące się praktyką społeczno-gospodarczą i decydentów politycznych w obszarze polityki zatrudnienia (w tym płacowej) oraz polityki równouprawnienia. Liczymy, że wyniki naszych badań otworzą dyskusję nad wnioskami dla polityki społeczno-gospodarczej w Polsce.

Patronat honorowy nad seminarium objęła p. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.

  Seminarium otworzyła Monika Ksieniewicz, Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.  Następnie Iga Magda, IBS, zaprezentowała najważniejsze wyniki badań dotyczące luki płacowej kobiet i mężczyzn, opracowane przez IBS. Zwrócono uwagę na wpływ poziomu wynagrodzenia na lukę płacową – zauważalna tendencja w Unii Europejskiej to wzrost luki płacowej w przypadku wysokich wynagrodzeń. Najwyższe różnice w tym zakresie zarejestrowane zostały w Niemczech, najmniejsze – w Czechach. W Europie Środkowo-Wschodniej wyższa luka płacowa charakterystyczna jest głównie dla pracowników wchodzących na rynek pracy, przy czym w Polsce luka płacowa jest generalnie wyższa niż w większości krajów UE.   Następnie Piotr Lewandowski (IBS) omówił kwestie elastycznych form zatrudnienia i ich wpływu na lukę płacową kobiet i mężczyzn. W Europie Środkowo-Wschodniej luka płacowa przy zatrudnieniu czasowym jest większa o 15% niż w innych krajach UE.   Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami dostępnymi poniżej oraz z opracowanym materiałem przez IBS „Does flexible employment pay? European evidence on the wage perspectives of female workers” (poniżej do pobrania) autorstwa Igi Magdy i Moniki Potocznej.  
wszystkie wydarzenia