Jobs and Development - Measuring Education Outcomes, wirtualna dyskusja

Jobs and Development

rozpoczęcie

Międzynarodowe porównania umiejętności 15-latków (PISA) oraz w osób w wieku produkcyjnym (PIAAC) pokazują znaczne zróżnicowanie krajów.
Średnie wyniki z matematyki, czytania i nauki są silnie skorelowane, pozwalając na czytelne grupowanie krajów. To zróżnicowanie międzynarodowe wynika z poziomu rozwoju gospodarczego, struktury systemu oświaty, instytucji rynku pracy oraz kultury. Łączne działanie tych czynników pozwala wyodrębnić grupę stabilnych liderów (Azja Wschodnia, Europa Północna), pretendentów (Polska) oraz kraje którym brakuje sukcesów, mimo podejmowania wysiłków (Ameryka Łacińska, Rosja, Bułgaria).   Eksperci z różnych stron świata, uczestniczący  Google Hangout, przedyskutują następujące zagadnienia:
  • Jaka nauka płynie z badań umiejętności i dlaczego ekonomiści i politycy powinni przykładać wagę do tych wyników?
  • Jaka jest rola czynników ekonomicznych, instytucjonalnych i kulturowych we wspieraniu nabywania umiejętności w poszczególnych krajach?
  • Czego uczy doświadczenie krajów osiągających najwyższe i najniższe wyniki?
  • Jaka jest rola umiejętności we wspieraniu rozwoju gospodarczego i jak współdziałają one z czynnikami instytucjonalnymi i kulturowymi?

eksperci uczestniczący w wideokonferencji:

  • Aaron Benavot  Director, EFA, UNESCO
  • Maciej Jakubowski  Associate Professor, Warsaw University
  • Aashish Mehta  Assistant Professor, Univeristy of California
  • William Thorn Senior Analyst, OECD
  • Nic Spaull Postdoctoral Fellow, Stellenbosch University
  • Maciej Lis (moderator)  Senior Economist, IBS

nagranie

Jobs and Development

wszystkie wydarzenia