Artur Rutkowski

a.rutkowski@grape.org.pl
lista publikacji autora
2019-07-10 Pracownicze Plany Kapitałowe – ewaluacja ex ante w warunkach niepełnej racjonalności
Autorzy:    / 
Publikacja przedstawia ewaluację ex ante efektów dobrobytowych, fiskalnych i makroekonomicznych wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. PPK oferują ulgi podatkowe i dopłaty, których celem jest pobudzenie oszczędności na starość. Zmniejszenie wpływów budżetowych z tytułu podatku od zysków kapitałowych oraz koszt pokrycia dopłat rocznych powodują konieczność kompensacyjnego podniesienia innych podatków. Do oszacowania skali tych efektów zastosowano ...
Skip to content