Transformacja Wielkopolski Wschodniej

davide-ragusa-24118

Konin

rozpoczęcie

zakończenie

Seminarium IBS, ECCI (Uniwersytet Edynburski), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i EU-CONSULT o społeczno-ekonomicznych wyzwaniach transformacji – Konin, 23 października br.
Wspólnie z Edinburgh Centre for Carbon Innovation (ECCI, Uniwersytet Edynburski), Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz firmą EU-CONSULT (prowadzącą badania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego) zapraszamy na seminarium pt. "Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Ludzie — Gospodarka Inwestycje". Celem seminarium jest dyskusja nad możliwymi działaniami ograniczającymi negatywne skutki transformacji w regionie, a także działaniami tworzącymi nowe szanse rozwoju. Punktem wyjścia do dyskusji będą wyniki badań opracowane w Instytucie Badań Strukturalnych oraz na Uniwersytecie Edynburskim. Aleksander Szpor, Daniel Kiewra i Jan Witajewski-Baltvilks z IBS przedstawią scenariusze rozwoju regionu do roku 2050 pod kątem ekonomicznym, społecznym oraz technologicznym. Adam Irvine z Edinburgh Centre for Carbon Innovation przedstawi działania dotyczące 'inteligentnej transformacji' z perspektywy międzynarodowej.
Dyskusja
W trakcie spotkania przeprowadzimy trzy bloki warsztatów. Firma EU-CONSULT poprowadzi blok warsztatowy na temat inteligentnych specjalizacji subregionu konińskiego (na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego). Edinburgh Centre for Carbon Innovation (Uniwersytet Edynburski)  przeprowadzi warsztaty na temat inteligentnej transformacji, a Instytut Badań Strukturalnych będzie moderował dyskusję na temat optymalnego scenariusza transformacji w Wielkopolsce Wschodniej. W ustrukturyzowanej dyskusji chcemy wypracować  propozycje działań ograniczających ryzyka związane z realizacją wybranych scenariuszy. Wnioski z warsztatów w postaci planu działań (rekomendacji) zostaną opublikowane jako część raportu IBS przygotowywanego w ramach projektu „Transformacja energetyczna w subregionie konińskim”.
Rejestracja

Seminarium odbędzie się 23 października br. w godz. 10-16 w Koninie (szczegółową lokalizację podamy wkrótce). Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem).

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa poprzez formularz na stronie https://seminarium-konin-23-10.konfeo.com/  do 18 października br.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

Instytut Badań Strukturalnych

Edinburgh Centre for Carbon Innovation (Uniwersytet Edynburski)

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

EU-CONSULT

loga_IBS_EU_Consult_ECCI_KIC_UMWW

pliki do pobrania Program
wszystkie wydarzenia