Publikacja została opracowana dla Ministerstwa Gospodarki. Znajduje się w niej m.in. analiza procesu realnej konwergencji w Polsce na tle doświadczeń innych państw oraz przedstawienie i omówienie najważniejszych trendów w zakresie zmian produktywności i wynagrodzeń w ostatnich latach - łącznie z analizą mikroekonomiczną na danych jednostkowych dla firm. Raport zamykają wnioski dla polityki gospodarczej. W analizie wykorzystano nieidentyfikowalne dane jednostkowe dla polskich firm uzyskane od firmy Infocredit - www.infocredit.pl.

rok wydania: 2006

język : polski

autorzy:
Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

wszystkie publikacje