abstrakt:

W przedstawionej publikacji dokonujemy pierwszego oszacowania wpływu świadczenia wychowawczego wprowadzonego w ramach programu „Rodzina 500+” na wyniki wyborów w Polsce. Konkluzje płynące z badania wskazują, że wprowadzenie świadczenia wychowawczego spowodowało znaczący wzrost odsetka populacji (procent wyborców uprawnionych do głosowania) głosującego w wyborach parlamentarnych na PiS w okresie między 2011 a 2019. Przyrost to średnio 2,7 punktu procentowego, co stanowi niemal jedną piątą poszerzenia poparcia dla PiS w tym okresie. Nasze wyniki pokazują, że sama obietnica wprowadzenia świadczenia wychowawczego (w roku 2014 i w kampanii wyborczej 2015) nie spowodowała istotnego wzrostu poparcia dla PiS w wyborach parlamentarnych w roku 2015. Dopiero faktyczne spełnienie tej obietnicy począwszy od roku 2016 doprowadziło do wzrostu sympatii dla PiS w wyborach parlamentarnych w roku 2019.

słowa kluczowe: Wybory, Zachowania wyborcze, Populizm, Bezwarunkowy transfer pieniężny

kody JEL: , , , ,

rok wydania: 2022

język : angielski

kategorie tematyczne : , ,

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : WP 02/2022

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Następujące osoby udzieliły nam cennych rad, za co jesteśmy bardzo wdzięczni: Victor Araújo, Paweł Bukowski, Sergei Guriev, Piotr Lewandowski, Karol Madoń, Michał Myck, Arianna Ornaghi, Sarah Schneider-Strawczynski. Dziękujemy również uczestnikom seminariów i konferencji AEA/ASSA Annual Meeting 2022, EALE 2021, ECINEQ 2021, ESPANET 2021, HSE-EACES Workshop 2021, Max Planck Summer School on the Political Economy of Conflict and Redistribution 2021, IOS/APB/EACES Summer Academy on Central and Eastern Europe 2021, Potsdam PhD Workshop in Empirical Economics 2021 za ich komentarze i uwagi. W artykule wykorzystano dane GUS. GUS nie ponosi odpowiedzialności za wyniki i wnioski, które są dziełem autora. Katarzyna Sałach i Michał Brzeziński otrzymali wsparcie finansowe Narodowego Centrum Nauki na realizację tego projektu (UMO-2018/31/N/HS4/00887).

autorzy:
Jan Gromadzki

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Katarzyna Sałach

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Michał Brzeziński

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

wszystkie publikacje