Raport został przygotowany dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych. Badanie zostało przygotowane za pomocą modelu EUimpactMOD.

rok wydania: 2008

język : polski

autorzy:
wszystkie publikacje