Raport przedstawia syntezę wyników badań realizowanych w ramach trzech etapów projektu "Warmia i Mazury 2020 - scenariusze rozwoju i aplikacja prognostyczno-symulacyjna". Podstawowym celem opracowania jest ocena perspektyw rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2010-2020, w oparciu o analizę procesów makro- i mikroekonomicznych w regionie, w tym wyniki przeprowadzonych prognoz oraz przygotowane scenariusze rozwoju.

rok wydania: 2010

język : polski

autorzy:
wszystkie publikacje