Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie koncepcji reformy rolniczego ubezpieczenia
społecznego w jego części chorobowej, macierzyńskiej i wypadkowej.

rok wydania: 2009

język : polski

autorzy:
wszystkie publikacje