Tworzenie nowych miejsc pracy – wyzwanie dla Europy i Azji Środkowej

6 grudnia 2021

Jak wynika z raportu Banku Światowego „Back to Work: Growing with Jobs in Europe and Central Asia” (Powrót do pracy:wzrost tworzący miejsca pracy w regionie Europy i Azji Środkowej), pomimo licznych reform podejmowanych w wielu krajach regionu bezrobocie w regionie ECA nadal jest wysokie, a tempo tworzenia nowych miejsc na rynku pracy niskie.

Wiceprezydent Banku Światowego dla regionu Europy i Azji Środkowej, Laura Tuck, stwierdziła, że „w krajach Europy i Azji Środkowej tworzenie miejsc pracy stanowi wyzwanie, lecz nie jest to problem nie do pokonania, a wiele krajów regionu już teraz daje przykład wprowadzając niezbędne reformy. Mamy nadzieję, że wnioski i zalecenia wynikające z naszego nowego raportu zostaną wykorzystane przez decydentów w regionie.” Xavier Devictor, Menedżer Banku Światowego dla Polski i Krajów Bałtyckich, podkreślił, że„na polskim rynku pracy występują podobne wyzwania jak w innych krajach regionu Europy i Azji Środkowej”, „Konieczne jest podwyższenie wskaźnika zatrudnienia, zwłaszcza wśród kobiet i pracowników w starszym wieku, aby podnieść dochody ludności i poziom życia. Jest to tym istotniejsze, że polskie społeczeństwo szybko się starzeje.”

Prezentacji raportu w Warszawie dokonali Omar Arias i Carolina Sánchez-Páramo. Autorzy studium wskazują na dwa główne obszary działań służących tworzeniu nowych miejsc pracy:

  • Zapewnienie podstawowych warunków do tworzenia miejsc pracy poprzez dbanie o sprzyjające środowisko makroekonomiczne i biznesowe, w którym istniejące przedsiębiorstwa mogą się rozwijać, a nowe firmy mogą powstawać, a następnie odnosić sukcesy lub upadać szybko i bez generowania wysokich kosztów; oraz

Wsparcie dla pracowników, aby mogli wykorzystywać nowe możliwości zatrudnienia dzięki zdobytym umiejętnościom, brakowi ograniczeń w dostępie do rynku pracy, a także zachętom do przeprowadzania się na obszary, na których jest więcej miejsc pracy.

 Pełen raport dostępny jest na stronie Banku Światowego

W trakcie prac nad raportem przez Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych opracowane zostało studium przypadku dla Polski, które obejmowało następujące obszary: rynek pracy od czasu transformacji, produktywność i rozwój sektorów gospodarki, rolnictwo i obszary wiejskie oraz poziom ubóstwa i standardu życia w Polsce. W trakcie seminarium studium IBS zostało zaprezentowane przez Piotra Lewandowskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym studium oraz prezentacją dostępną w formie dokumentu PDF

autorzy:
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content