abstrakt:

W niniejszym raporcie omawiamy zmiany społeczno-gospodarcze jakie będą następować w subregionie konińskim opierającym się przede wszystkim na przemyśle wydobywczym i energetycznym. Przedstawiamy również sytuację Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A., skupiającej gros działalności przemysłowej w subregionie i będącej jednocześnie jego motorem napędowym. Analizujemy scenariusze zakończenia działalności górniczej oraz ich wpływ na dochody gmin oraz zatrudnienie mieszkańców. Opierając się na zyskującym znaczenie pojęciu sprawiedliwej transformacji, wskazujemy przykłady jego operacjonalizacji mogące służyć w planowaniu transformacji w subregionie konińskim.

słowa kluczowe: region górniczy, transformacja przemysłowa, sprawiedliwa transformacja, subregion koniński, węgiel brunatny, ZE PAK

kody JEL: ,

rok wydania: 2018

język : polski

kategorie tematyczne :

numer publikacji : 06/2018

dodatkowe informacje: Projekt finansowany ze środków European Climate Foundation. Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych ZE PAK S.A.. Główny Urząd Statystyczny nie ponosi odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Transformacja energetyczna w subregionie konińskim

autorzy:
Daniel Kiewra

Instytut Badań Strukturalnych

Aleksander Szpor

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje