Transformacja węglowa w subregionie konińskim

31 grudnia 2018
abstrakt:

W niniejszym raporcie omawiamy zmiany społeczno-gospodarcze jakie będą następować w subregionie konińskim opierającym się przede wszystkim na przemyśle wydobywczym i energetycznym. Przedstawiamy również sytuację Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A., skupiającej gros działalności przemysłowej w subregionie i będącej jednocześnie jego motorem napędowym. Analizujemy scenariusze zakończenia działalności górniczej oraz ich wpływ na dochody gmin oraz zatrudnienie mieszkańców. Opierając się na zyskującym znaczenie pojęciu sprawiedliwej transformacji, wskazujemy przykłady jego operacjonalizacji mogące służyć w planowaniu transformacji w subregionie konińskim.

słowa kluczowe: region górniczy, transformacja przemysłowa, sprawiedliwa transformacja, subregion koniński, węgiel brunatny, ZE PAK
kody JEL: 
rok wydania: 2018
język: polski
Kategoria publikacji: 
numer publikacji: 06/2018
Dodatkowe informacje:

Projekt finansowany ze środków European Climate Foundation. Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych ZE PAK S.A.. Główny Urząd Statystyczny nie ponosi odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze.

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content