On-the-jobs-search i endogeniczna destrukcja w modelu DSGE z silną heterogenicznością ex-post

6 grudnia 2011
abstrakt:

W pracy zaprezentowano rozbudowany model klasy DSGE z mechanizmem poszukiwań na rynku pracy, endogeniczną destrukcją miejsc pracy, uwzględniający występowanie trzech stanów na rynku pracy oraz kompletną macierz przepływów pomiędzy nimi. Dodatkowo w modelu uwzględniono istnienie zagranicy, banku centralnego oraz polityki monetarnej, sektora bankowego oraz rządowego. Do rozwiązania modelu wykorzystujemy nowatorską metodę numeryczną zaproponowaną w pracy Antosiewicz et al. (2011), umożliwiającą wprowadzenie rozbudowanej heterogeniczności agentów. Z kolei trójstanowość na rynku pracy modelowana jest metodą próbkowania zgodnie z pracą Antosiewicz et al. (2011). Model jest estymowany na podstawie danych makroekonomicznych metodami bayesowskimi osobno dla ośmiu państw grupy OECD – Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu możliwe jest identyfikowanie różnic w przebiegu procesów gospodarczych pomiędzy nimi oraz ich źródeł. Pokazujemy, że model cechuje się wysoką zdolnością do odwzorowania zachowania się głównych makroekonomicznych agregatów w cyklu koniunkturalnym. Dodatkowo, dla wszystkich państw udaje się uzyskać zbliżone do rzeczywistych wielkości przepływów na rynku pracy oraz jakościowo poprawną krzywą Beveridge’a.

kody JEL: 
rok wydania: 2011
język: polski
Kategoria publikacji:  ,
ISSN: 2451-4373
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych (IBS)

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content