Zapraszamy do zapoznania się z raportem "Niskoemisyjne  dylematy - Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki?" przygotowanym przez Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie WWF Polska i Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego. Celem przygotowanej przez ekspertów IBS publikacji jest ocena gospodarczych konsekwencji zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w Polsce.

 

Z raportu wynika, że taka redukcja jest możliwa pod warunkiem zastosowania przez państwo pełnego instrumentarium polityki klimatycznej. Oznacza to potrzebę modernizacji energetyki na mniej węglową poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także wykorzystania mało emisyjnych technologii zmniejszających energochłonność gospodarstw domowych i całej gospodarki, głównie przez lepszą izolację cieplną budynków istniejących i nowo budowanych. Ważne będzie również wprowadzenie kontroli wzrostu emisji w transporcie. Autorzy raportu podkreślają również potrzebę wykorzystania podatku węglowego lub jego ekonomicznego ekwiwalentu w celu stworzenia mechanizmów bodźców cenowych do zmniejszania emisyjności.

rok wydania: 2012

język : polski

kategorie tematyczne :

autorzy:
wszystkie publikacje