Polska należy do najmniej ekoinnowacyjnych krajów w Europie. Tymczasem poprawiają one efektywność wykorzystania zasobów naturalnych w gospodarce, w tym m.in. redukują koszty oraz zmniejszają uzależnienie od dostaw surowców. Ograniczają negatywne oddziaływanie gospodarki m.in. na nasze zdrowie. Wzrost polskich ekoinnowacji będzie zależny w dużej mierze od interwencji państwa – napisali w raporcie Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju i możliwości wsparcia – eksperci Instytut Badań Strukturalnych.

rok wydania: 2012

język : polski

autorzy:
Aleksander Szpor

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje