(Nie)Konkurencyjna Polska – jak przegrywamy międzynarodową konkurencję regulacyjną

10 grudnia 2010

Niniejszy tekst jest próbą zwrócenia uwagi, że obecny stan rzeczy uniemożliwia faktyczną modernizację Polski tj. skuteczne włączenie naszego kraju w światowy krwiobieg gospodarczy na prawach silnego, konkurencyjnego organizmu ekonomicznego. Tym samym, mądrze zaprojektowane zmiany regulacyjne są nie mniej ważne dla długofalowego sukcesu Polski niż reformy makroekonomiczne czy społeczne. Naszym zdaniem są one także bardzo pilne.

Podkreślamy, że działania polskich władz powinny być prowadzone równolegle na trzech płaszczyznach.   Po pierwsze, wyodrębnić należy proces odbiurokratyzowania polskiej regulacji gospodarczej, tj. jasno rozgraniczyć odpowiedzialność poszczególnych ministerstw i Kancelarii Premiera za ten proces.

Po drugie, systemowe podnoszenie efektywności regulacyjnej naszego kraju wymaga gruntownej przebudowy procesu stanowienia prawa w Polsce, w tym fundamentalnej zmiany niektórych funkcjonujących od wielu lat rozwiązań instytucjonalnych i przyzwyczajeń aparatu administracyjnego. Po trzecie wreszcie, niezbędne są głębokie reformy w zasadach działania wymiaru sprawiedliwości, który w chwili obecnej stanowi jedną z największych przeszkód na drodze Polski do stania się państwem prawdziwie nowoczesnym, konkurencyjnym i skutecznym w działaniu.

rok wydania: 2010
język: polski
ISSN: 2451-4365
Skip to content