Krzywa Beveridg’a i przepływy na rynku pracy w dynamicznym modelu dopasowań i poszukiwań z endogeniczną biernością zawodową i bezrobociem

5 grudnia 2011
abstrakt:

W artykule konstruujemy model typu DSGE rozwijający podstawowy model poszukiwań i dopasowań na rynku pracy pochodzący od Mortensena i Pissaridesa (1994). Naszym zasadniczym celem jest dekompozycja osób niepracujących na dwie grupy: osoby nieaktywne zawodowo oraz osoby bezrobotne, w sposób umożliwiający modelowanie pełnej, dziewięcioelementowej, tablicy przepływów pomiędzy stanami na rynku pracy – zatrudnieniem, bezrobociem i biernością zawodową. W modelu przyjmujemy, że osoby niepracujące wysyłają oferty pracy zgodnie z procesem Poissona modyfikując intensywność tego procesu a tą drogą oczekiwaną wartość znalezienia pracy. Dekompozycja osób niepracujących na osoby bezrobotne oraz bierne odbywa się, w zgodzie z praktyką statystyczną stosowaną w badaniach typu LFS w Unii Europejskiej czy CPS w USA, na podstawie tego, czy dana jednostka w przeciągu ostatniego miesiąca przed momentem wykonywania badania wysłała przynajmniej jedną ofertę pracy czy nie. Dowodzimy, że tak rozszerzony model RBC z frykcjami na rynku pracy jest zdolny zarówno do odwzorowania przepływów jak i do jakościowo i ilościowo poprawnego odzwierciedlenia cyklicznych własności bezrobocia, bierności zawodowej, zatrudnienia, płac oraz wakatów. W szczególności w modelu występuje bliska obserwowanej skala przepływów pomiędzy stanami na rynku pracy, a także wyraźna antycykliczność bezrobocia i ujemna korelacja między wakatami a bezrobociem, a więc jakościowo poprawna krzywa Beveridge’a. Własności tej nie mają standardowe modele poszukiwań i dopasowań w których korelacja między wakatami i bezrobociem jest dodatnia, a zmienność bezrobocia w cyklu koniunkturalnym niska. Kluczowe znaczenie dla zdolności modelu do odzwierciedlenia faktów empirycznych ma wyróżnienie w obrębie gospodarstwa domowego grupy osób o niższej produktywności pracy, które relatywnie częściej koncentrują się na produkcji domowej, pozostając zawodowo bierne częściej niż osoby bardziej produktywne.

słowa kluczowe: DSGE, makroekonomia
kody JEL: 
rok wydania: 2011
język: polski
Kategoria publikacji:  ,
ISSN: 2451-4373
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych (IBS)

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content