Badanie zostało zrealizowane dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu było dokonanie oceny konwergencji instytucjonalnej, a więc m.in. potencjału kadrowego i technicznego administracji publicznej, a także konwergencji regulacyjnej Polski do Unii Europejskiej.

rok wydania: 2008

język : polski

autorzy:
wszystkie publikacje