Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej 2008

1 czerwca 2008

Badanie zostało zrealizowane dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu było dokonanie oceny konwergencji instytucjonalnej, a więc m.in. potencjału kadrowego i technicznego administracji publicznej, a także konwergencji regulacyjnej Polski do Unii Europejskiej.

rok wydania: 2008
język: polski
Skip to content