abstrakt:

W niniejszym artykule omówiono szeroki zakres tematów związanych z dostępem uczniów do komputerów w domu jak i w szkole, różnym wykorzystaniem komputerów w nauce oraz wpływie technologii ICT na różne grupy uczniów. Wprowadzenie komputerów do szkół tworzy zarówno nowe możliwości jak i wyzwania. Podstawowe umiejętności komputerowe uczniowie zazwyczaj nabywają poza szkołą. Wątpliwy jest pozytywny wpływ wykorzystania komputerów na osiągnięcia uczniów. Ze względu, że prawie wszystkie szkoły mają wyposażone pracownie komputerowe oraz dostęp do internetu, rządy państw nie powinny skupiać się na dalszym doposażaniu szkół. Inwestycje w tym obszarze byłyby kontrproduktywne. Rolą szkół powinno być raczej uczenie jak korzystać z komputerów i internetu w bardziej zaawansowany sposób, który ułatwi naukę oraz wesprze rozwój osobisty. Do programów nauczania należy wprowadzić wiedzę z tego jak działają komputery, np. pod postacią zajęć z programowania. Pozostałe kluczowe kwestie to nauka uczniów jak oceniać wiarygodność materiałów internetowych, opracowanie materiałów motywujących dla uczniów oraz inwestycje w kształcenie nauczycieli.

rok wydania: 2014

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Policy Paper

numer publikacji : 06/2014

ISSN : 2451-4365

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Jobs and Development: Creating Multi-Disciplinary Solutions

autorzy:
Maciej Jakubowski

Uniwersytet Warszawski, Evidence Institute

wszystkie publikacje