W niniejszej publikacji podejmujemy analizę historycznych uwarunkowań polskiej polityki klimatycznej. Służy ona pełniejszemu wyjaśnieniu aktualnego stanowiska głównych polskich interesariuszy. Na tej podstawie wyodrębniamy trzy główne nurty (scenariusze) dominujące w dzisiejszej debacie publicznej. Na koniec, w oparciu o analizę kosztów i korzyści wdrażania poszczególnych scenariuszy, proponujemy nowe, pragmatyczne podejście do zagadnienia polityki klimatycznej.

rok wydania: 2013

język : polski

kategorie tematyczne :

autorzy:
Aleksander Szpor

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje