#JestemLGBT: Sieci Społeczne i Wychodzenie z Szafy

13 października 2022
abstrakt:

W ostatnich dekadach nastąpił wyraźny wzrost liczby osób ujawniających tożsamość LGBTQ. Proponujemy model gry na sieciach, aby zbadać rolę efektów sieciowych w decyzjach o coming out. Wykorzystujemy nowo zebrane dane z dwóch fal spontanicznej kampanii na Twitterze, aby empirycznie przetestować hipotezę, że obserwowanie ujawniania się znajomych zwiększa indywidualne prawdopodobieństwo ujawnienia swojej tożsamości LGBTQ. Oszacowaliśmy silne i statystycznie istotne efekty sieciowe. Rozprzestrzenianie się informacji o kampanii poprzez sieci nie wyjaśnia wyników. Zamiast tego twierdzimy, że efekty te wynikają ze zmian w oczekiwaniach dotyczących kosztów ujawnienia.

słowa kluczowe: LGBTQ; sieci społeczne; efekty sieciowe; media społecznościowe; zmiana kulturowa
kody JEL: 
rok wydania: 2022
język: angielski
Kategoria publikacji: 
numer publikacji: WP 06/2022
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Jesteśmy wdzięczni za owocne dyskusje następującym osobom: Luca Bagnato, Marianne Bitler, Paweł Bukowski, Kitt Carpenter, Stefano DellaVigna, Joanna Franaszek, Daniel Hamermesh, Jorge García Hombrados, Philipp Kerler, Iga Magda, Nelson Mesker, Danisz Okulicz, Martha Olney, Tymon Słoczyński, Guo Xu i Krzysztof Zaremba. Dziękujemy uczestnikom AEA/ASSA Annual Meeting 2022, EEA-ESEM 2022, (Ce$)^2$ Workshop 2022, 2021 Discrimination and Diversity Workshop, oraz 2021 Workshop on life-changing transitions in the LGBTQ+ community za komentarze i sugestie. P. Siemaszko otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu nr 2018/29/N/HS4/00890.

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa oraz IZA, Bonn.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Skip to content